Chú ý url sau không thuộc download.com.vn

https://download.microsoft.com/download/7/5/0/7507EBD5-0193-4B7F-9F14-9014C7EB5C67/IE8-WindowsServer2003-x86-ENU.exe

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy