Chú ý url sau không thuộc download.com.vn

https://download.nvidia.com/XFree86/Linux-x86_64/1.0-7184/README/readme.txt

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy