Chú ý url sau không thuộc download.com.vn

https://downloads.dell.com/FOLDER00619277M/29/DellDigitalDelivery.2.2.2000.0_Install_ZPE.exe

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy