Chú ý url sau không thuộc download.com.vn

https://downloads.dell.com/FOLDER00950669M/4/Video_AMD_W8_A00_Setup-6HYYP_ZPE.exe

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy