Chú ý url sau không thuộc download.com.vn

https://downloads.dell.com/FOLDER00951846M/11/CardReader_RLTK_W8_A02-Setup_95VP5_ZPE.exe

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy