Chú ý url sau không thuộc download.com.vn

https://downloads.dell.com/FOLDER00952579M/14/Network_Intel_BT_W84_A00_Setup-705KJ_ZPE.exe

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy