Chú ý url sau không thuộc download.com.vn

https://downloads.dell.com/FOLDER00247843M/6/USB3_Dell_WIN_A04_Setup-JTDY2_ZPE.exe

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy