Chú ý url sau không thuộc download.com.vn

https://downloads.dell.com/FOLDER00268200M/9/DELL_DELL-DIGITAL-DELIVERY_A06_R318926_ZPE.exe

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy