Chú ý url sau không thuộc download.com.vn

https://downloads.dell.com/FOLDER75760M/1/DSS_UTIL_WIN_R282538.EXE

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy