Chú ý url sau không thuộc download.com.vn

https://googlebookdownloader.codeplex.com/Release/ProjectReleases.aspx?ReleaseId=22522#DownloadId=58572

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy