Chú ý url sau không thuộc download.com.vn

https://global-download.acer.com/GDFiles/Driver/Chipset/Chipset_AMD_8.783.2.0000_W7x86W7x64_A.zip?acerid=634320589325303542&Step1=NOTEBOOK&Step2=ASPIRE&Step3=ASPIRE%204552&OS=ALL&LC=en&BC=ACER&SC=AAP_2#_ga=1.143272949.1767757122.1412644482

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy