Chú ý url sau không thuộc download.com.vn

https://global-download.acer.com/GDFiles/Driver/Audio/Audio_Realtek_6.0.1.6156_W7x86_A.zip?acerid=634193521816442272&Step1=NOTEBOOK&Step2=ASPIRE&Step3=ASPIRE%204552&OS=ALL&LC=en&BC=ACER&SC=AAP_2#_ga=1.88763355.1767757122.1412644482

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy