Chú ý url sau không thuộc download.com.vn

https://global-download.acer.com/GDFiles/Driver/Audio/Audio_Realtek_6.0.1.6339_W7x86_A.zip?acerid=634497691616077444&Step1=NOTEBOOK&Step2=ASPIRE&Step3=ASPIRE%204743&OS=ALL&LC=en&BC=ACER&SC=AAP_2#_ga=1.197375855.1971272984.1412818856

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy