Chú ý url sau không thuộc download.com.vn

https://global-download.acer.com/GDFiles/Driver/Bluetooth/Bluetooth_Atheros_7.2.0.60_W7x86W7x64_A.zip?acerid=634570193122468828&Step1=NOTEBOOK&Step2=ASPIRE&Step3=ASPIRE%204350&OS=ALL&LC=en&BC=ACER&SC=AAP_2#_ga=1.169056354.2113212652.1412217425

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy