Chú ý url sau không thuộc download.com.vn

https://global-download.acer.com/GDFiles/Driver/Fingerprint/Fingerprint_AuthenTec_6.2.39_Vistax64Vistax86XPx86_A.zip?acerid=633849760890049400&Step1=NOTEBOOK&Step2=ASPIRE&Step3=ASPIRE%204935&OS=ALL&LC=en&BC=ACER&SC=AAP_2#_ga=1.179185824.586217502.1413162367

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy