Chú ý url sau không thuộc download.com.vn

https://global-download.acer.com/GDFiles/Driver/Wireless%20LAN/Wireless%20LAN_Intel_14.0.2.2_W7x86W7x64_A.zip?acerid=634509756080159661&Step1=NOTEBOOK&Step2=ASPIRE&Step3=ASPIRE%204352&OS=ALL&LC=en&BC=ACER&SC=AAP_2#_ga=1.54437985.850491507.1412299095

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy