Chú ý url sau không thuộc download.com.vn

https://global-download.acer.com/GDFiles/Driver/VGA/VGA_Intel_8.15.10.2342_W7x86_A.zip?acerid=634594587664066924&Step1=NOTEBOOK&Step2=ASPIRE&Step3=ASPIRE%204339&OS=ALL&LC=en&BC=ACER&SC=AAP_8#_ga=1.137317048.988840549.1412040377

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy