Chú ý url sau không thuộc download.com.vn

https://global-download.acer.com/GDFiles/Driver/VGA/VGA_Intel_8.15.10.2342_W7x86_A.zip?acerid=634594587664066924&Step1=NOTEBOOK&Step2=ASPIRE&Step3=ASPIRE%204739&OS=ALL&LC=en&BC=ACER&SC=AAP_2#_ga=1.15474742.1069743056.1412730270

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy