Chú ý url sau không thuộc download.com.vn

https://global-download.acer.com/GDFiles/Driver/VGA/VGA_NVIDIA_8.17.12.8590_W7x86_A.zip?acerid=634697917071863962&Step1=NOTEBOOK&Step2=ASPIRE&Step3=ASPIRE%204352&OS=ALL&LC=en&BC=ACER&SC=AAP_2#_ga=1.256354754.850491507.1412299095

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy