Chú ý url sau không thuộc download.com.vn

https://helpx.adobe.com/sea/camera-raw/kb/camera-raw-plug-supported-cameras.html

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy