Chú ý url sau không thuộc download.com.vn

https://install.winzip.com/12e0ced2fb790423d84e24d8ca393ccd/WinZip170.exe

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy