Chú ý url sau không thuộc download.com.vn

https://support.wondershare.com/how-tos/how-to-enable-usb-model-on-my-phone.html

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ hoặc click vào nút truy cập để tiếp tục

Đóng Copy Truy cập