Top ứng dụng Văn hóa Xã hội tải nhiều nhất

🖼️ Công văn 1123/UBQGTE Tăng cường biện pháp phòng, chống đuối nước trẻ em

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 08

🖼️ Quyết định 14/2019/QĐ-TTg Xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 01

🖼️ Kế hoạch 64/KH-UBND Thực hiện chính sách trợ giúp cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn Thành phố Hà Nội

🖼️

🖼️ Quyết định 575/QĐ-BTP Phê duyệt Kế hoạch hoạt động bình đẳng giới của ngành Tư pháp năm 2019

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 05

🖼️ Quyết định 120/QĐ-UBDT Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 đối với vùng dân tộc và miền núi

🖼️

🖼️ Công văn 591/LĐTBXH-BTXH Hướng dẫn trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 03

🖼️ Thông tư 01/2019/TT-BLĐTBXH Quy định về việc xác định mức độ khuyết tật.

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 988

🖼️ Thông tư 96/2018/TT-BTC Tăng mức tiền, quà tặng mừng thọ người cao tuổi

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 395

🖼️ Quyết định 103/QĐ-TTg Bổ sung, điều chỉnh danh sách thôn đặc biệt khó khăn

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 120

🖼️ Quyết định 56/QĐ-CTN Mức quà tặng tết Kỷ Hợi cho người có công cách mạng

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 524
Có tất cả 194 phần mềm.