Vietnam Laws for iOS 1.0 Ứng dụng tra cứu luật Việt Nam

Tải về
 • Đánh giá:
  4 ★ 1 👨
 • Phát hành:
 • Version: 1.0
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 48,2 MB
 • Lượt xem: 160
 • Lượt tải: 156
 • Ngày:
 • Yêu cầu: iOS 4.1 trở lên
Giới thiệu

Đây là ứng dụng bao gồm các bộ luật quan trọng liên quan đến việc kinh doanh tại Việt Nam.

Bao gồm bản tiếng Việt và tiếng Anh gồm các bộ luật liên quan đến đầu tư, đấu thầu, dân sự, cạnh tranh, xây dựng...

Vietnam Laws for iOS Vietnam Laws for iOS Vietnam Laws for iOS
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

0 Bình luận
Sắp xếp theo