VImpX

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 5,4 MB
  • Lượt xem: 1.199
  • Lượt tải: 1.193
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 95/98/Me/2000/XP/2003/Vista/Server 2008/7/NT
Giới thiệu

Visual Importer ActiveX là tiện ích cho phép nạp dữ liệu vào bất cứ cơ sở dữ liệu nào. Chương trình làm việc trực tiếp với Excel, Access, DBF, Text files, Oracle, MS SQL Server, thêm vào đó còn có khả năng hỗ trợ ODBC. Cho phép nạp đến hàng nghìn bản ghi trong mỗi giây. Lọc dữ liệu nguồn, các định dạng và tính toán ngày tháng, hỗ trợ unicode. Đây là một tiện ích dễ sử dụng. VimpX có khả năng thực hiện việc tính toán trong quá trình import, có thể thực thi các câu lệnh SQL trước và sau khi import. Ngoài ra chương trình còn gồm có hệ thống bản ghi lỗi, file ghi bị từ chối nhận và một bộ expression builder tích hợp.

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.

0 Bình luận
Sắp xếp theo