WallpaperSwitch for Android

Tải về
3 (1) Keith Bourgoin Miễn phí 407 Dung lượng: 110 KB Ngày: Yêu cầu: Android

Wallpaper Switch là một ứng dụng cho phép bạn có thể chuyển đổi các hình nền hiển thị theo một thời gian thiết lập, các hình nền được lấy từ trang web GoodFon.com. Mặc dù thiết lập hình nền là ngẫu nhiên nhưng bạn vẫn có thể quyết định những hình nền mà mình muốn chọn dưới các thể loại đặt ra.

Wallpaper Switch for Android

Theo XHTT

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 110 KB
  • Lượt xem: 411
  • Lượt tải: 407
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Android
Liên kết tải về