HOTICH.VN R74 Phần mềm quản lý hộ tịch

Truy cập
 • Đánh giá:
  4 2 👨
 • Phát hành:
 • Version: R74
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Lượt xem: 2.508
 • Lượt tải: 1.813
 • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

HOTICH.VN là phần mềm quản lý hộ tịch, giúp Ủy ban nhân dân các Xã/Phường/Thị trấn, Phòng Tư pháp các Quận/Huyện/Thị xã, Sở Tư pháp các tỉnh/Thành phố, Đại sứ quán Việt Nam tại nước ngoài, Cục lãnh sự – Bộ Ngoại giao và Bộ Tư pháp thực hiện các nghiệp vụ quản lý hộ tịch một cách thuận tiện.

Sổ hộ tịch

HOTICH.VN được xây dựng trên nền tảng điện toán đám mây, chạy online trên nền web, giúp người dùng có thể truy cập sử dụng mọi lúc, mọi nơi thông qua Internet. Đồng thời, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nghiệp vụ theo Luật hộ tịch số 60\2014\QH13 ban hành ngày 20/11/2014.

HOTICH.VN đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ theo quy định

 • Luật Hộ Tịch 60/2014/QH13 ban hành ngày 20/11/2014.
 • Nghị định 123/2015/NĐ-CP ban hành ngày 15/11/2015 qui định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ Tịch số 60/2014/QH13.
 • Thông tư 15/2015/TT-BTP ban hành ngày 16/11/2015 quy định về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP.
 • Thông tư 04/2016/TT-BTP ban hành ngày 03/03/2016 quy định về một số hoạt động thống kê của ngành tư pháp.

Những thay đổi trong bản cập nhật HOTICH.VN R74

 • Khi có phiên bản mới, sau khi đăng nhập sẽ thấy màn hình giới thiệu tổng quan những thay đổi, cải tiến của phần mềm trong phiên bản.
 • Chuẩn hóa lại danh mục dân tộc, quốc tịch theo đúng quy định tại Thông tư 02/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông để đảm bảo thống nhất dữ liệu khi kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
 • Thống kê các hồ sơ đã xử lý về Đăng ký thay đổi, cải chính để báo cáo cấp trên và lưu trữ danh sách các thủ tục theo từng quý.
 • Khi làm thủ tục đăng ký khai sinh, cán bộ hộ tịch có thể lấy thông tin của bố mẹ từ bản đăng ký kết hôn đã có trước đó giúp giảm thao tác và tránh sai sót. 
 • Khi in 2 mẫu Thông báo về việc thay đổi cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc và Thông báo thay đổi cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc thì thông tin địa bàn đã được cập nhật thành chữ thường cho đúng với quy tắc văn phong: Sau UBND là xã/phường/thị trấn, quận/huyện/thị xã viết thường. 
 • Khi in Báo cáo tình hình giải quyết hồ sơ, phần mềm hỗ trợ công chức tư pháp, hộ tịch thống kê tình hình giải quyết hồ sơ theo thứ tự sắp xếp thời gian từ cũ đến mới.
 • Khi công dân thực hiện nộp tờ khai trực tuyến thì phần mềm đưa ra thông báo hướng dẫn về các loại giấy tờ cần phải nộp kèm với tờ khai trực tuyến. Đồng thời cán bộ hộ tịch có thể xem, tải về được các loại giấy tờ đính kèm để tiết kiệm thời gian xử lý hồ sơ. 
 • Khi công dân thực hiện nộp tờ khai trực tuyến qua mạng, có thể biết được thông tin về Bộ phận tiếp nhận hồ sơ, Tên và số điện thoại công chức tư pháp - hộ tịch giải quyết hồ sơ để khi cần hoặc có thắc mắc chủ động liên hệ dễ dàng hơn.
 • Khi công dân đến làm thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài thì cán bộ hộ tịch phòng tư pháp có thể in được luôn mẫu Thông báo đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài và mẫu Tờ trình về việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài. Các loại thủ tục áp dụng, bao gồm: Đăng ký kết hôn, Đăng ký lại kết hôn, Ghi sổ việc kết hôn tại nước ngoài.

Đăng ký kết hôn

Một số tính năng chính của phần mềm quản lý hộ tịch HOTICH.VN

Nộp hồ sơ trực tuyến:

Cho phép nộp hồ sơ để đăng ký hộ tịch trực tuyến thông qua Internet trên mọi thiết bị.

Nộp tờ khai hộ tịch trực tuyến

Tra cứu sổ hộ tịch theo từng công dân:

Cho phép cán bộ quản lý hộ tịch xem được toàn bộ thông tin trong sổ hộ tịch của một công dân từ lúc mới đăng ký khai sinh cho đến lúc khai tử.

Tra cứu hộ tịch

Cung cấp đầy đủ biểu mẫu báo cáo:

 • Cung cấp đầy đủ các biểu mẫu hộ tịch, sổ hộ tịch, báo cáo hộ tịch theo đúng quy định Nhà nước.
 • Báo cáo thống kê, phân tích hỗ trợ quản lý nhà nước như: Số trẻ em dưới 6 tháng tuổi, số trẻ em sắp vào lớp 1, số trẻ em thuộc độ tuổi hưởng BHYT miễn phí...

Tham số báo cáo

Tự động tổng hợp báo cáo:

 • Phòng Tư pháp, Sở Tư pháp có thể xem được các sổ hộ tịch, báo cáo thống kê số liệu hộ tịch của toàn Huyện, Tỉnh ngay sau khi UBND Xã nhập dữ liệu vào phần mềm.
 • Bộ Tư pháp dễ dàng xem được báo cáo tổng hợp số liệu hộ tịch của tất cả các tỉnh, thành trên cả nước và số liệu hộ tịch công dân Việt Nam ở nước ngoài.

Kết nối với hệ thống một cửa điện tử:

Hỗ trợ kết nối trực tiếp với hệ thống một cửa để thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký hộ tịch, thông báo lịch hẹn trả hồ sơ cho công dân.

Cán bộ một cửa

An toàn và bảo mật:

 • Tự động sao lưu dữ liệu liên tục đề phòng rủi ro.
 • Mọi giao dịch được mã hóa theo chuẩn SSL.
 • Phân quyền cho từng người dùng, truy vết được mọi giao dịch của người dùng với hệ thống.

HOTICH.VN giúp thực hiện các nghiệp vụ hộ tịch tại

UBND xã:

 • Đăng ký khai sinh.
 • Đăng ký kết hôn.
 • Xác nhận tình trạng hôn nhân.
 • Đăng ký khai tử.
 • Đăng ký việc nuôi con nuôi.
 • Đăng ký giám hộ, chấm dứt giám hộ.
 • Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con.
 • Thay đổi cải chính, xác định lại dân tộc, giới tính, bổ sung hộ tịch.
 • Điều chỉnh hộ tịch.
 • Đăng ký lại hộ tịch.
 • Cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch.

Phòng Tư pháp Huyện:

 • Cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch.
 • Cấp lại bản chính Giấy khai sinh.
 • Thay đổi cải chính cho công dân trên 14 tuổi.
 • Điều chỉnh hộ tịch.

Có yếu tố nước ngoài tại Sở Tư pháp:

 • Đăng ký khai sinh cho trẻ em có cha hoặc mẹ là người nước ngoài.
 • Đăng ký kết hôn với người nước ngoài.
 • Đăng ký khai tử cho người nước ngoài hoặc công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài chết tại Việt Nam.
 • Đăng ký việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài.
 • Đăng ký giám hộ, chấm dứt giám hộ giữa công dân Việt Nam và người nước ngoài.
 • Thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh, đăng ký lại hộ tịch cho công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước thường trú.
 • Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch, cấp lại bản chính Giấy khai sinh.
 • Ghi vào sổ hộ tịch các việc hộ tịch của công dân Việt Nam đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

Quản lý hộ tịch cho công dân Việt Nam ở nước ngoài:

 • Đăng ký khai sinh.
 • Đăng ký kết hôn.
 • Xác nhận tình trạng hôn nhân.
 • Đăng ký khai tử.
 • Đăng ký việc nuôi con nuôi.
 • Đăng ký giám hộ, chấm dứt giám hộ.
 • Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con.
 • Thay đổi, cải chính hộ tịch.
 • Điều chỉnh hộ tịch.
 • Đăng ký lại hộ tịch.
 • Cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch.
 • Cấp lại bản chính các giấy tờ hộ tịch.

Tóm lại, phần mềm quản lý hộ tịch HOTICH.VN rất hữu ích, giúp các cán bộ hộ tịch thực hiện các nghiệp vụ quản lý hộ tịch một cách nhanh chóng, thuận tiện hơn bao giờ hết!

3 bước nộp tờ khai hộ tịch trực tuyến

Bước 1: Chọn nơi đăng ký, chọn thủ tục:

 • Chọn cấp thực hiện thủ tục.
 • Chọn địa phương nơi bạn sẽ đến làm thủ tục.
 • Chọn thủ tục hộ tịch.

Bước 2: Điền thông tin tờ khai:

 • Nhập đầy đủ thông tin tờ khai.
 • Có thể lưu lại file và in tờ khai đã nhập, sau đó mang bản in đến nộp trực tiếp tại địa phương làm thủ tục.

Nộp tờ khai Hộ tịch

Bước 3: Gửi tờ khai cho cơ quan chức năng:

 • Nhập các thông tin xác thực.
 • Nhấn nút Hoàn tất để gửi tờ khai, khi đó:
  • Tờ khai được gửi đến cán bộ hộ tịch.
  • Hệ thống sẽ gửi Số tờ khai và liên kết đến tờ khai vào email của bạn.
Liên kết tải về

Link Truy cập chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.