Memolane

Truy cập
  • Đánh giá:
    3 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Lượt xem: 451
  • Lượt tải: 449
  • Ngày cập nhật:
  • Yêu cầu: trình duyệt
Giới thiệu

Memolane

Tên gọi của ứng dụng Memolane bao hàm ý nghĩa về chức năng chính của nó: lưu giữ lại những khoảnh khắc trong cuộc sống của bạn. Memoland cho phép bạn nhập dữ liệu từ các mạng xã hội như Twitter, Facebook, Instagram, Flickr, YouTube, Picasa, Vimeo, Wordpress... và chia sẻ những thông tin này với người nào bạn muốn.

Liên kết tải về

Link Truy cập chính thức: