Speedtest Kiểm tra tốc độ và chất lượng băng thông rộng

Truy cập
  • Đánh giá:
    4 13 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Lượt xem: 3.707
  • Lượt tải: 6.689
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Speedtest - Kiểm tra tốc độ và chất lượng băng thông rộng

Speedtest là công cụ phổ biến nhất cho việc thử nghiệm tốc độ băng thông rộng. Bạn có thể chọn một server (server mà bạn cho là tốt nhất) trên bản đồ và nhấn nút Begin Test để bắt đầu kiểm tra. Nó sẽ download và upload một vài tập tin,rồi sau đó hiển thị tốc độ download và upload cho bạn. Bạn có thể chọn một máy chủ khác để kiểm tra tốc độ một lần nữa. Bạn cũng có thể so sánh kết quả của bạn với người khác và chia sẻ kết quả đó bằng cách sử dụng các liên kết nằm ở phía dưới kết quả thu được cụ thể là: nhấn vào nút Copy Forum Link hoặc Copy Direct Link.

Kiểm tra IP máy và tốc độ mạng với SpeedTest 

Liên kết tải về

Link Truy cập chính thức: