Wifi Photo Share for iOS Chia sẻ ảnh qua WiFi và Bluetooth cho iPhone

Tải về
  • Đánh giá:
    2 ★ 4 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 2,2 MB
  • Lượt xem: 512
  • Lượt tải: 497
  • Ngày:
  • Yêu cầu: iOS 3.2 or later
Giới thiệu

WiFi Photo Share for iOS hỗ trợ chia sẻ ảnh dễ dàng qua kết nối WiFi và Bluetooth.

WiFi Photo Share for iOS

Với WiFI Photo Share, người dùng có thể chuyển ảnh từ iPhone/iPad sang iPhone/iPad khác sử dụng kết nối không dây WiFi hoặc Bluetooth.

Ứng dụng hỗ trợ chia sẻ cả video, không yêu cầu kết nối Internet, không cần cài đặt và hoàn toàn miễn phí.

Minh Lộc

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.