Windows 7 OEM Info Editor

Tải về
  • Đánh giá:
    2 5 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 78 KB
  • Lượt xem: 2.859
  • Lượt tải: 4.553
  • Ngày cập nhật:
  • Yêu cầu: Windows 7/7 x64
Giới thiệu

Windows 7 OEM Info Editor

Nếu bạn đang sử dụng Windows 7 trên một máy tính cũ mua lại từ bạn bè hoặc mua mới từ các cửa hàng tin học thì các thông tin hiển thị trong System Properties sẽ là thông tin của chủ cũ hoặc của cửa hàng tin học. Tất nhiên, bạn cũng sẽ dễ dàng thay đổi các thông tin này bằng cách hiệu chỉnh chúng trong Registry nhưng cách đơn giản nhất và ít tốn công nhất là sử dụng tiện ích Windows 7 OEM Info Editor 1.0.

Sau khi tải Windows 7 OEM Info Editor về máy tính, bạn tiến hành chạy tập tin Windows7OemInfoEditor.exe để khởi động chương trình. Từ giao diện chính của chương trình, bạn chỉ cần nhập vào các thông tin mà mình muốn hiển thị trong System Properties, các thông tin này bao gồm:

- Manufacturer : tên nhà sản xuất máy tính, tên công ty hoặc tên cá nhân của bạn.

- Model : số hiệu mẫu mã của máy tính, bạn cũng có thể nhập tên nhóm hoặc địa chỉ của công ty của bạn vào đây.

- Support Phone : nhập số điện thoại của bạn hoặc của công ty.

- Supprot URL : nhập địa chỉ website của bạn hoặc của công ty.

- Support Hours : giờ làm việc của bạn hoặc của công ty.

- Logo Path : nhập logo cần hiển thị, logo này phải ở dạng .BMP.

Sau khi nhập xong các thông tin cần thiết, bạn nhấn nút Save để xác nhận và cho phép chúng hiển thị trong System Properties.

Theo ICTWorld