Wunderlist Task Manager for Android

Tải về
3 (1) 6Wunderkinder Miễn phí 384 Dung lượng: 1,7 MB Ngày: Yêu cầu: Android OS

Sắp xếp các tác vụ, đồng bộ chúng giữa các thiết bị, chia sẻ danh sách với bất kì ai bằng ứng dụng Wunderlist Task Manager. Ứng dụng này sẽ giúp thiết bị của bạn làm việc hiệu quả hơn. Sắp xếp danh sách việc cần làm ngay lập tức và đồng bộ chúng với tài khoản trên trang chủ của ứng dụng này. Hiển thị và chỉnh sửa các tác vụ trên Windows, Mac, iPhone, iPad và trên web. Hàng trăm ngàn người trên thế giới đã sử dụng Wunderlist mỗi ngày.

Wunderlist Task Manager for Android

Các tính năng chính:

- Miễn phí: Wunderlist hoàn toàn miễn phí cho bất kì thiết bị nào

- Đồng bộ đám mây: Các tác vụ của bạn sẽ được đồng bộ với tài khoản Wunderlist (miễn phí)

- Email nhắc nhở: Giúp đảm bảo các tác vụ không bao giờ bị nhỡ

- Mail2Task: Gửi các tác vụ tới Wunderlist từ hòm thư

- Sắp xếp: Phân loại các tác vụ

- Due Dates: Ấn định ngày hết hạn đối với các tác vụ

- Ghi chú: Cung cấp thêm thông tin chi tiết cho các tác vụ.

Lamle

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 1,7 MB
  • Lượt xem: 399
  • Lượt tải: 384
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Android OS