Secret Data Manager Secret Data Manager 3.1 Quản lý và mã hóa dữ liệu an toàn

Secret Data Manager
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.214

FileZilla Client FileZilla Client 3.9 Upload và Download dữ liệu qua giao thức FTP

FileZilla Client
 • Đánh giá: 38
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 70.894

PowerDesk Pro PowerDesk Pro 8.2 Ứng dụng quản lý file hữu hiệu

PowerDesk Pro
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.241

MagicISO MagicISO 5.5 Tạo và chỉnh sửa file ISO cho CD/DVD

MagicISO
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.703

Bandizip Bandizip 5.0 Phần mềm giải nén đa tiện ích

Bandizip
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.092

File Waster File Waster 6.7 Bảo vệ tập tin an toàn

File Waster
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.968

Easeus Disk Copy Easeus Disk Copy 2.3 Sao lưu dữ liệu ổ cứng

Easeus Disk Copy
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.974

USB Deleted Data Recovery USB Deleted Data Recovery Khôi phục dữ liệu đã xóa

USB Deleted Data Recovery
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.087

MiniTool Power Data Recovery MiniTool Power Data Recovery 6.8 Khôi phục dữ liệu dễ dàng

MiniTool Power Data Recovery
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.505

Macrium Reflect Macrium Reflect 5.3 Sao chép và tạo ảnh đĩa

Macrium Reflect
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.514
Có tất cả 2.525 phần mềm.