Tải miễn phí hàng nghìn Tài liệu Học tập bao gồm đề thi, đáp án, luyện thi THPT... Ngoài ra, các giáo viên có thể tải giáo án, bài giảng để hỗ trợ cho công tác giảng dạy của mình. Mục Tài liệu giáo dục học tập này bao gồm:

  • Tài liệu giáo án, bài giảng, bài tập cho các lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12...
  • Các tài liệu về đề thi và đáp án của các kỳ thi THPT Quốc gia, thi Đại học, Cao đẳng...
  • Các bài tập về đồ án, luận văn, giáo trình..
Top ứng dụng Giáo dục - Học tập tải nhiều nhất

🖼️ Bài văn mẫu lớp 7: So sánh cụm từ "Ta với ta" trong bài Bạn đến chơi nhà và Qua đèo ngang Những bài văn hay lớp 7

🖼️

🖼️ Bài văn mẫu lớp 10: Phân tích mẫu thuẫn giữa Tấm và mẹ con Cám Những bài văn hay lớp 10

🖼️

🖼️ Bài văn mẫu lớp 10: Phân tích yêu tố thần kỳ trong truyện Tấm Cám Những bài văn hay lớp 10

🖼️

🖼️ Bài văn mẫu lớp 10: Hãy tưởng tượng sau khi chết Trọng Thủy sẽ gặp lại Mị Châu ở dưới thủy cung. Những bài văn hay lớp 10

🖼️

🖼️ Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2019 Điểm chuẩn vào 10 các trường trên cả nước

🖼️
  • Đánh giá: 4
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 1.271

🖼️ Bài văn mẫu lớp 8: Nghị luận về tính tiết kiệm của mỗi con người Những bài văn hay lớp 8

🖼️

🖼️ Bài văn mẫu lớp 8: Phân tích nhân vật tôi trong truyện ngắn Tôi đi học Những bài văn mẫu lớp 8 hay nhất

🖼️

🖼️ Bài văn mẫu lớp 7: Miêu tả chân dung một người bạn thân Bài viết số 1 đề 4 lớp 7

🖼️

🖼️ Bài văn mẫu lớp 12: Nghị luận về thói giấu dốt của học sinh hiện nay Những bài văn hay lớp 12

🖼️
Có tất cả 7.921 phần mềm.