Tải miễn phí hàng nghìn Tài liệu Học tập bao gồm đề thi, đáp án, luyện thi THPT... Ngoài ra, các giáo viên có thể tải giáo án, bài giảng để hỗ trợ cho công tác giảng dạy của mình. Mục Tài liệu giáo dục học tập này bao gồm:

 • Tài liệu giáo án, bài giảng, bài tập cho các lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12...
 • Các tài liệu về đề thi và đáp án của các kỳ thi THPT Quốc gia, thi Đại học, Cao đẳng...
 • Các bài tập về đồ án, luận văn, giáo trình..
Top ứng dụng Giáo dục - Học tập tải nhiều nhất

🖼️ Bộ đề thi học kì 2 lớp 8 năm 2018 - 2019 Trọn bộ đề kiểm tra cuối kì II lớp 10

🖼️

🖼️ Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8 năm 2018 - 2019 5 Đề kiểm tra học kỳ II môn Toán lớp 8 có đáp án

🖼️

🖼️ Tuyển tập 27 đề kiểm tra môn Toán lớp 8 học kì 2 Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Toán

🖼️
 • Đánh giá: 26
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 9.382

🖼️ Bộ đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 8 năm 2018 - 2019 Đề thi học kì II lớp 8 môn Anh

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.913

🖼️ Bộ đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 8 năm 2018 - 2019 5 Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Tin

🖼️

🖼️ Bộ đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 8 năm 2018 - 2019 Đề kiểm tra học kì II môn Hóa học lớp 8

🖼️
 • Đánh giá: 27
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.560

🖼️ Bộ đề thi học kì 2 môn Giáo dục công dân lớp 8 năm 2018 - 2019 Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn GDCD

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 02

🖼️ Bộ đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 8 năm 2018 - 2019 Đề kiểm tra cuối học kì II môn Sinh

🖼️

🖼️ Bộ đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 8 năm 2018 - 2019 Đề kiểm tra học kì 2 lớp 8 môn Sử có đáp án

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 04

🖼️ Bộ đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 8 năm 2018 - 2019 5 Đề kiểm tra học kì 2 lớp 8 môn Địa lý

🖼️
 • Đánh giá: 14
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 832
Có tất cả 7.492 phần mềm.