Bản tự kiểm điểm cá nhân Biểu mẫu hành chính Bản tự kiểm điểm cá nhân
Phát hành bởi Download
Download.com.vn xin giới thiệu mẫu Bản tự kiểm điểm cá nhân được dùng khi bạn cần kiểm điểm, trình bày khuyết điểm hoặc lỗi của cá nhân trong sự việc nào đó, tự đánh giá mức độ phạm lỗi của mình để cấp trên có cơ sở đánh giá hình thức kỷ luật đối với bạn.
14
11.451
Top ứng dụng Tài liệu tải nhiều nhất

Nghị định 115/2015/NĐ-CP Nghị định 115/2015/NĐ-CP Hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

Nghị định 115/2015/NĐ-CP

Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH

Đơn đăng ký dự thi ngạch kiểm toán viên Đơn đăng ký dự thi ngạch kiểm toán viên Đơn đăng ký dự thi từ Quyết định 1731/QĐ-KTNN

Đơn đăng ký dự thi ngạch kiểm toán viên

Quyết định 1731/QĐ-KTNN Quyết định 1731/QĐ-KTNN Ban hành quy chế thi ngạch kiểm toán viên nhà nước

Quyết định 1731/QĐ-KTNN

Luật kinh doanh bất động sản 2014 Luật kinh doanh bất động sản 2014 Luật số: 66/2014/QH13

Luật kinh doanh bất động sản 2014

Luật Nhà ở 2014 Luật Nhà ở 2014 Luật số: 65/2014/QH13

Luật Nhà ở 2014
 • Phát hành: Quốc hội
 • Luật nhà ở 2014 quy định về sở hữu, phát triển, quản lý, sử dụng nhà ở; giao dịch về nhà ở; quản lý nhà nước về nhà ở tại Việt Nam. Đối với giao dịch mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở thương mại của các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản thì thực hiện theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.
 • Tài liệu
 • Dung lượng: 1,3 MB
 • Tìm thêm: Luật Nhà ở Luật số 65-2014-QH13 Quy định về sử dụng nhà ở

Nghị định 78/2015/NĐ-CP Nghị định 78/2015/NĐ-CP Về đăng ký doanh nghiệp

Nghị định 78/2015/NĐ-CP

Nghị định 50/2016/NĐ-CP Nghị định 50/2016/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

Nghị định 50/2016/NĐ-CP

Bản tự kiểm điểm cá nhân Bản tự kiểm điểm cá nhân Biểu mẫu hành chính

Bản tự kiểm điểm cá nhân
 • Đánh giá: 14
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 11.451

Biên bản bàn giao tài sản Biên bản bàn giao tài sản Biểu mẫu hành chính

Biên bản bàn giao tài sản
 • Đánh giá: 29
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 34.291