Nghị định 103/2014/NĐ-CP Về việc tăng lương tối thiểu vùng năm 2015 Nghị định 103/2014/NĐ-CP
Phát hành bởi Chính phủ
Download.com.vn xin giới thiệu Nghị định 103/2014/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động.
1
1.448

Danh từ sở hữu - danh từ sở hữu cách Danh từ sở hữu - danh từ sở hữu cách Possessive case

Danh từ sở hữu - danh từ sở hữu cách
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 10

Lý thuyết và bài tập Pharsal Verbs Lý thuyết và bài tập Pharsal Verbs Có đáp án

Lý thuyết và bài tập Pharsal Verbs
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 06

Luyện giải bài tập Vật lý 12 - Dao động cơ học Luyện giải bài tập Vật lý 12 - Dao động cơ học

Luyện giải bài tập Vật lý 12 - Dao động cơ học
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 17