Luật báo chí 2016 Luật số 103/2016/QH13 do Quốc hội ban hành Luật báo chí 2016
Phát hành bởi Quốc hội
Luật Báo chí 2016 quy định về quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân; tổ chức và hoạt động báo chí; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia và có liên quan đến hoạt động báo chí; quản lý nhà nước về báo chí.
1
06
Top ứng dụng Tài liệu tải nhiều nhất

Thông tư 40/2014/TT-BYT Thông tư 40/2014/TT-BYT Danh mục thuốc tân dược thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT

Thông tư 40/2014/TT-BYT

Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học

Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 172

Đề thi sát hạch lý thuyết lái xe ô tô Đề thi sát hạch lý thuyết lái xe ô tô Dựa trên tài liệu luyện thi lý thuyết lái xe của NXB Giao thông Vận tải

Đề thi sát hạch lý thuyết lái xe ô tô
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 23

Mẫu giấy chứng nhận hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia Mẫu giấy chứng nhận hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BLĐTBXH

Mẫu giấy chứng nhận hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia
 • Phát hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Mẫu giấy chứng nhận hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia được ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Tài liệu
 • Dung lượng: 25 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 06

Thông tư 19/2016/TT-BLĐTBXH Thông tư 19/2016/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn luật việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

Thông tư 19/2016/TT-BLĐTBXH
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 12

Mẫu TK3-TS: Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT Mẫu TK3-TS: Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT Ban hành kèm theo QĐ số: 959/QĐ-BHXH ký ngày 09/9/2015

Mẫu TK3-TS: Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 08

Luật nghĩa vụ quân sự 2015 Luật nghĩa vụ quân sự 2015 Luật số 78/2015/QH13

Luật nghĩa vụ quân sự 2015
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 05

Bộ Luật hình sự Bộ Luật hình sự Luật số 100/2015/QH13

Bộ Luật hình sự
 • Phát hành: Quốc hội
 • Bộ luật hình sự 2015 vừa được ban hành ngày 27/11/2015 với các quy định mới về tội phạm; những trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự; thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự; hình phạt; các biện pháp tư pháp; quyết định hình phạt; chấp hành hình phạt; xóa án tích; pháp nhân thương mại phạm tội;...
 • Tài liệu
 • Dung lượng: 16,6 MB
 • Tìm thêm: luật hình sự trách nhiệm hình sự xử lý hình sự
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 17

Luật báo chí 2016 Luật báo chí 2016 Luật số 103/2016/QH13 do Quốc hội ban hành

Luật báo chí 2016
 • Phát hành: Quốc hội
 • Luật Báo chí 2016 quy định về quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân; tổ chức và hoạt động báo chí; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia và có liên quan đến hoạt động báo chí; quản lý nhà nước về báo chí.
 • Tài liệu
 • Dung lượng: 10 MB
 • Tìm thêm: luật báo chí quyền tự do báo chí quyền tự do ngôn luận
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 06

Luật Trẻ em 2016 Luật Trẻ em 2016 Luật số: 102/2016/QH13

Luật Trẻ em 2016
 • Phát hành: Quốc hội
 • Luật trẻ em 2016 quy định về quyền, bổn phận của trẻ em; nguyên tắc, biện pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em
 • Tài liệu
 • Dung lượng: 9,8 MB
 • Tìm thêm: luật trẻ em bảo vệ trẻ em quyền trẻ em
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 08