Đơn dự thầu

 • Đánh giá: (1 Đánh giá )
 • Phát hành: Bộ Xây dựng
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 15 KB
 • Lượt tải: 2.114
 • Ngày xuất bản: 28/12/2012
 • Ngày cập nhật: 02/01/2013

Giới thiệu

( Ban hành theo Thông tư số 04/2006/TT-BXD ngày 18/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

ĐƠN DỰ THẦU

Kính gửi: ………………… (Bên mời thầu)

1. Sau khi nghiên cứu hồ sơ mời thầu của (Bên mời thầu) tổ chức lựa chọn chủ đầu tư­ dự án KĐTM (tên dự án), chúng tôi, ngư­ời ký tên d­ưới đây đề nghị được tham dự thầu để thực hiện dự án KĐTM (tên dự án).

2. Chúng tôi xác nhận tài liệu kèm theo đây là bộ phận trong hồ sơ dự thầu của chúng tôi.

3. Nếu chúng tôi đư­ợc lựa chọn làm chủ đầu tư­ dự án KĐTM (tên dự án) chúng tôi cam kết thực hiện đúng các nội dung đã ký kết với bên mời thầu.

4. Hồ sơ dự thầu của chúng tôi có hiệu lực đến ngày ….. tháng …. năm …

5. Hồ sơ dự thầu này cùng với văn bản phê duyệt kết qủa lựa chọn chủ đầu tư, văn bản thông báo trúng thầu của (Bên mời thầu) sẽ hình thành một hợp đồng ràng buộc giữa hai bên.

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Mẫu biên bản vi phạm xây dựng Mẫu biên bản vi phạm xây dựng

Mẫu biên bản vi phạm xây dựng
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 38

Hợp đồng nguyên tắc khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công Hợp đồng nguyên tắc khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công

Hợp đồng nguyên tắc khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.418

Biểu mẫu Tờ khai đăng ký thuê đất Biểu mẫu Tờ khai đăng ký thuê đất

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 29

Biểu mẫu Đơn xin cấp giấy phép xây dựng Biểu mẫu Đơn xin cấp giấy phép xây dựng Biểu mẫu

Biểu mẫu Đơn xin cấp giấy phép xây dựng
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.887

Hợp đồng về giao nhận thầu xây dựng tổng thể công trình Hợp đồng về giao nhận thầu xây dựng tổng thể công trình

Hợp đồng về giao nhận thầu xây dựng tổng thể công trình
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 528

Đơn xin giao đất Đơn xin giao đất

Đơn xin giao đất
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 176

Giấy đặt cọc mua bán nhà Giấy đặt cọc mua bán nhà

Giấy đặt cọc mua bán nhà
 • Đánh giá: 15
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.488
Xem thêm Xây dựng - Nhà đất