Mẫu tờ trình công nhận BCH công đoàn cơ sở Biểu mẫu về nhân sự, lao động

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Mẫu tờ trình công nhận BCH công đoàn cơ sở chính:

  • Xếp hạng: (1 Vote )
  • Phát hành: CMLaw
  • Loại bản quyền: Miễn phí
  • Size: 38 KB
  • Ngày Update: 12/06/2013
  • Lượt Download: 1.545

Mẫu tờ trình công nhận BCH công đoàn cơ sở là mẫu văn bản do Ban chấp hành công đoàn soạn thảo nhằm giải trình và đề nghị cơ quan cơ thẩm quyền công nhận BCH công đoàn cơ sở... Xem thêm các thông tin về Mẫu tờ trình công nhận BCH công đoàn cơ sở tại đây

Mẫu lý lịch tự thuật - Tiếng Anh Mẫu lý lịch tự thuật - Tiếng Anh Mẫu đơn - CV xin việc

Mẫu lý lịch tự thuật - Tiếng Anh
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 1.619
Xem thêm Việc làm - Nhân sự