Mẫu tờ trình công nhận BCH công đoàn cơ sở Biểu mẫu về nhân sự, lao động

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Mẫu tờ trình công nhận BCH công đoàn cơ sở chính:

Link download Mẫu tờ trình công nhận BCH công đoàn cơ sở dự phòng

 • Xếp hạng: (1 Vote )
 • Phát hành: CMLaw
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 38 KB
 • Ngày Update: 12/06/2013
 • Lượt Download: 1.536

Mẫu tờ trình công nhận BCH công đoàn cơ sở là mẫu văn bản do Ban chấp hành công đoàn soạn thảo nhằm giải trình và đề nghị cơ quan cơ thẩm quyền công nhận BCH công đoàn cơ sở... Xem thêm các thông tin về Mẫu tờ trình công nhận BCH công đoàn cơ sở tại đây

Thủ tục chi trả trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp tử tuất một lần Thủ tục chi trả trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp tử tuất một lần Đối với người hưởng đang đóng BHXH chết

Thủ tục chi trả trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp tử tuất một lần
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 34

Biên nhận hồ sơ Biên nhận hồ sơ

Biên nhận hồ sơ
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 655

Tóm tắt hồ sơ của người lao động Tóm tắt hồ sơ của người lao động Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BYT

Tóm tắt hồ sơ của người lao động
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 88

Bảng mô tả công việc Nhân viên bảo vệ Bảng mô tả công việc Nhân viên bảo vệ

Bảng mô tả công việc Nhân viên bảo vệ
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 793

Bảng tổng hợp điểm trừ nghiệp vụ, nội quy Bảng tổng hợp điểm trừ nghiệp vụ, nội quy

Bảng tổng hợp điểm trừ nghiệp vụ, nội quy
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 33
Xem thêm Việc làm - Nhân sự