Mẫu tờ trình công nhận BCH công đoàn cơ sở Biểu mẫu về nhân sự, lao động

  • Xếp hạng: (1 Vote )
  • Phát hành: CMLaw
  • Loại bản quyền: Miễn phí
  • Size: 38 KB
  • Ngày Update: 12/06/2013
  • Lượt Download: 1.552

Mẫu tờ trình công nhận BCH công đoàn cơ sở là mẫu văn bản do Ban chấp hành công đoàn soạn thảo nhằm giải trình và đề nghị cơ quan cơ thẩm quyền công nhận BCH công đoàn cơ sở... Xem thêm các thông tin về Mẫu tờ trình công nhận BCH công đoàn cơ sở tại đây

Phiếu chuyển hồ sơ Phiếu chuyển hồ sơ Biểu mẫu về lĩnh vực Nội vụ

Phiếu chuyển hồ sơ
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 165
Xem thêm Việc làm - Nhân sự