Quyết định 27/2013/QĐ-TTg Quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Quyết định 27/2013/QĐ-TTg chính:

Link download Quyết định 27/2013/QĐ-TTg dự phòng

Quyết định 27/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 19 tháng 05 năm 2013 quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật. Xem thêm các thông tin về Quyết định 27/2013/QĐ-TTg tại đây

Thông tư liên tịch 01/2013/TTLT-BNV-BQP Thông tư liên tịch 01/2013/TTLT-BNV-BQP Hướng dẫn quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn

Thông tư liên tịch 01/2013/TTLT-BNV-BQP
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 160

Thông tư 09/2013/TT-BCT Thông tư 09/2013/TT-BCT Quy định về hoạt động kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị trường

Thông tư 09/2013/TT-BCT
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 136

Quyết định 431/QĐ-BNN-TCCB Quyết định 431/QĐ-BNN-TCCB Điều chỉnh nhân sự Giám đốc dự án Đánh giá tác động của việc thực hiện các cam kết WTO và khu vực đối với ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

Quyết định 431/QĐ-BNN-TCCB
 • Phát hành: Bộ Nông nghiệp và PTNN
 • Quyết định 431/QĐ-BNN-TCCB do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 05 tháng 03 năm 2013 về điều chỉnh nhân sự Giám đốc dự án "Đánh giá tác động của việc thực hiện các cam kết WTO và khu vực đối với ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn".
 • Tài liệu
 • Dung lượng: 23 KB
 • Tìm thêm: Quyết định 431-QĐ-BNN-TCCB điều chỉnh nhân sự
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 60

Quyết định số 30/2011/QĐ-UBND Quyết định số 30/2011/QĐ-UBND Ban hành quy định khen thưởng thành tích thi đua theo chuyên đề

Quyết định số 30/2011/QĐ-UBND
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 45

Quyết định 517/2013/QĐ-UBND Quyết định 517/2013/QĐ-UBND Công bố thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh

Quyết định 517/2013/QĐ-UBND
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 14
Xem thêm Hành chính