Thông tư 15/2013/TT-BGDĐT Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp thuộc nhóm ngành khai thác vận tải

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Thông tư 15/2013/TT-BGDĐT chính:

Link download Thông tư 15/2013/TT-BGDĐT dự phòng

 • Xếp hạng: (1 Vote )
 • Phát hành: Bộ GD-ĐT
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 293 KB
 • Ngày Update: 21/06/2013
 • Lượt Download: 27

Thông tư 15/2013/TT-BGDĐT về chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp thuộc nhóm ngành khai thác vận tải do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Xem thêm các thông tin về Thông tư 15/2013/TT-BGDĐT tại đây

Quyết định về việc thành lập Trường Đại học Dầu khí Việt Nam Quyết định về việc thành lập Trường Đại học Dầu khí Việt Nam

Quyết định về việc thành lập Trường Đại học Dầu khí Việt Nam
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 27

Quyết định số 91/2009/QĐ-UBND Quyết định số 91/2009/QĐ-UBND Về việc ban hành quy định về thu hút, sử dụng, đào tạo tài năng trẻ và nguồn nhân lực chất lượng cao của Thành phố Hà Nội

Quyết định số 91/2009/QĐ-UBND
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 130

Công văn 2512/VPCP-KGVX Công văn 2512/VPCP-KGVX Báo cáo chế độ chính sách đối với học sinh dân tộc, học sinh thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Công văn 2512/VPCP-KGVX
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 23

Công văn 8607/2012/BGDĐT-GDĐH Công văn 8607/2012/BGDĐT-GDĐH Hướng dẫn xác nhận điều kiện mở ngành/chuyên ngành trình độ cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ

Công văn 8607/2012/BGDĐT-GDĐH
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 43

Công văn 2967/BGDĐT-GDTX Công văn 2967/BGDĐT-GDTX Hướng dẫn báo cáo tổng kết giáo dục thường xuyên năm học 2012 -2013

Công văn 2967/BGDĐT-GDTX
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 104
Xem thêm Giáo dục - Đào tạo