RText for Mac

 • Đánh giá:
  (3★ | 1 Đánh giá )
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 5 MB
 • Lượt xem: 1.404
 • Lượt tải: 1.203
 • Ngày phát hành:
 • Ngày cập nhật:
 • Yêu cầu: Mac OS X, Java 1.4 hoặc mới hơn

Giới thiệu

RText for Mac

RText là một nền tảng soạn thảo văn bản được viết bằng lập trình Java. RText được thiết kế để dễ sử dụng, tùy biến cao và linh hoạt.

Mục tiêu của RText là tạo ra một soạn thảo văn bản hoàn thành đầy đủ tính năng có thể chạy trên nhiều nền tảng. (thiết kế chủ yếu cho các lập trình, nhưng có thể được sử dụng bởi bất cứ ai). RText được thiết kế như là Windows Notepad clone.

RText hiện hỗ trợ cho những ngôn ngữ sau đây:

Assembler (X86)
C
C++
C#
CSS
Fortran
HTML
Java

JavaScript
Perl
Properties Files
SAS
SQL
UNIX shell scripts
Windows batch
XML


Một số tính năng chính của RText:
 • Các ngôn ngữ được hỗ trợ là Assembler, X86 assembler, C, C++, C#, Fortran, Java, JavaScript, Perl, HTML, SAS, SQL, Windows batch, UNIX shell, và XML.

 • Macro cho phép bạn thực hiện nhiệm vụ chỉnh sửa phức tạp một cách nhanh chóng.

 • Kéo-và-thả các tập tin từ máy tính của bạn trực tiếp vào RText.

 • Chỉnh sửa nhiều tài liệu cùng một lúc thông qua một danh sách, theo thẻ, hoặc giao diện MDI truyền thống.

 • Tìm kiếm văn bản một cách dễ dàng với: Find/Find Next/Replace/Replace Next và bao gồm các tùy chọn như Match Case, Whole Word Only, Use Regular Expressions, và Mark All.

 • Find in Files cho phép bạn tìm kiếm một chuỗi ký tự đưa ra hoặc xuất hiện thường xuyên trong bất kỳ các nhóm tập tin hoặc thư mục trên máy tính.

 • Không giới hạn Undo/Redo.

 • Print and Print Preview cho phép bạn tạo ra các bản in của tài liệu của bạn một cách dễ dàng.

 • Tùy chỉnh giao diện cho phép bạn soạn thảo theo cách mà bạn muốn.

 • RText được viết bằng Java, nó có thể chạy trên bất kỳ nền tảng hỗ trợ phiên bản 1.4 hoặc cao hơn của Java Runtime Environment.

Visual LightBox for Mac Visual LightBox for Mac 5.7 Phần mềm tạo thư viện ảnh trên ứng dụng trực tuyến

Visual LightBox for Mac
 • Phát hành: VisualLightBox com
 • Visual LightBox JS - một chương trình tiện ích nhỏ gọn, miễn phí giúp những người lập trình, thiết kế web dễ dàng tạo được thư viện ảnh nhanh chóng chỉ với vài thao tác đơn giản...
 • Mac Version: 5.7
 • Dung lượng: 14 MB
 • Yêu cầu: Mac OS X 10.3/10.4/10.5/10.6
 • Tìm thêm: Visual LightBox JS tạo gallery ảnh
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.662
Xem thêm JavaScript