Top ứng dụng tải nhiều nhất

Học vần tiếng Việt Học vần tiếng Việt 1.0 Phần mềm hỗ trợ học tiếng Việt

Học vần tiếng Việt
 • Đánh giá: 68
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 47.764

Học toán 5 Học toán 5 1.0 Hỗ trợ học Toán lớp 5

Học toán 5
 • Phát hành: School@net
 • Là phần mềm đầu tiên mô phỏng kiến thức môn Toán Tiểu học bám sát chương trình sách giáo khoa phục vụ cho học sinh học tập, ôn luyện, làm bài tập trực tiếp trên máy tính theo từng phạm vi kiến thức các bài học.
 • windows Version: 1.0
 • Dung lượng: 34,3 MB
 • Yêu cầu: Windows 2000/XP/Vista/7/8.8.1/10
 • Tìm thêm: Học toán 5 Learning Math 5 Toán lớp 5
 • Đánh giá: 180
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 30.625

Học toán 4 Học toán 4 1.0 Hỗ trợ học Toán lớp 4

Học toán 4
 • Phát hành: School@net
 • Học toán 4 là phần mềm đầu tiên mô phỏng kiến thức môn Toán Tiểu học bám sát chương trình sách giáo khoa phục vụ cho học sinh học tập, ôn luyện, làm bài tập trực tiếp trên máy tính theo từng phạm vi kiến thức các bài học.
 • windows Version: 1.0
 • Dung lượng: 35,4 MB
 • Yêu cầu: Windows 2000/XP/Vista/7/8.8.1/10
 • Tìm thêm: Học toán 4 Learning Math 4 Toán lớp 4
 • Đánh giá: 205
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 40.214

Học toán 3 Học toán 3 1.0 Hỗ trợ học Toán lớp 3

Học toán 3
 • Phát hành: School@net
 • Học Toán 3 là phần mềm đầu tiên mô phỏng kiến thức môn Toán lớp 3, bám sát chương trình sách giáo khoa phục vụ cho học sinh học tập, ôn luyện, làm bài tập trực tiếp trên máy tính theo từng phạm vi kiến thức các bài học.
 • windows Version: 1.0
 • Dung lượng: 35,5 MB
 • Yêu cầu: Windows 2000/XP/Vista/7/8.8.1/10
 • Tìm thêm: Học toán 3 Learning Math 3 Toán lớp 3
 • Đánh giá: 450
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 48.683

Học toán 2 Học toán 2 Hỗ trợ Học toán lớp 2

Học toán 2
 • Phát hành: School@net
 • Là phần mềm đầu tiên mô phỏng kiến thức môn Toán Tiểu học bám sát chương trình sách giáo khoa phục vụ cho học sinh học tập, ôn luyện, làm bài tập trực tiếp trên máy tính theo từng phạm vi kiến thức các bài học.
 • windows
 • Dung lượng: 35,1 MB
 • Yêu cầu: Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10
 • Tìm thêm: Học toán 2 Toán lớp 2 Toán Tiểu học
 • Đánh giá: 96
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 34.882

Học toán 1 Học toán 1 1.0 Hỗ trợ học Toán lớp 1

Học toán 1
 • Phát hành: School@net
 • Học toán 1 là phần mềm đầu tiên mô phỏng kiến thức môn Toán Tiểu học bám sát chương trình sách giáo khoa phục vụ cho học sinh học tập, ôn luyện, làm bài tập trực tiếp trên máy tính theo từng phạm vi kiến thức các bài học.
 • windows Version: 1.0
 • Dung lượng: 22 MB
 • Yêu cầu: Windows 98/2000/ XP/Vista/7/8/8.1/10
 • Tìm thêm: Học toán 1 Toán lớp 1 Toán Tiểu học
 • Đánh giá: 152
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 69.378

Cùng học Toán (Learning Math) Cùng học Toán (Learning Math) Hỗ trợ học Toán Tiểu học

Cùng học Toán (Learning Math)
 • Phát hành: School@net
 • Cùng học Toán (Learning Math) là bộ phần mềm học toán dành cho học sinh Tiểu học do công ty Công nghệ Tin học Nhà trường phát hành. Giúp các em học sinh ôn luyện và làm bài tập trực tiếp trên máy tính.
 • windows
 • Dung lượng: 11 MB
 • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8/8.1/10
 • Tìm thêm: Cùng học Toán Learning Math Toán Tiểu Học
 • Đánh giá: 1.832
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 115.822

Bút chì thông minh Bút chì thông minh 1.0 Phần mềm hỗ trợ học tập

Bút chì thông minh
 • Đánh giá: 254
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 78.264

Phần mềm thống kê cốt thép TIP Phần mềm thống kê cốt thép TIP 3.5 Thống kê các loại thép tròn, thép hình

Phần mềm thống kê cốt thép TIP
 • Đánh giá: 117
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 236.972

Grammar Grammar 2.12 Học ngữ pháp tiếng Anh

Grammar
 • Phát hành: VnGrammar
 • Grammar là giải pháp tự học tiếng Anh bằng phần mềm mang tính khoa học, khả năng sư phạm tốt, dễ sử dụng và miễn phí mãi mãi (cả chương trình lẫn hỗ trợ sử dụng). Chương trình cũng hữu ích với người nước ngoài muốn học tiếng Việt.
 • windows Version: 2.12
 • Dung lượng: 499 MB
 • Yêu cầu: Windows 9x/NT/XP/Vista/7
 • Tìm thêm: Grammar 2.11 download Grammar English Grammar
 • Đánh giá: 873
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.137.607
Có tất cả 106 phần mềm.