Các ứng dụng được phát triển bởi cộng đồng người Việt

UniKey UniKey 4.2 RC4 Bộ gõ tiếng Việt phổ biến nhất

UniKey
 • Đánh giá: 8.157
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 20.645.539

iZiShop iZiShop Phần mềm quản lý spa chuyên nghiệp

iZiShop
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 62

Multidictionary Multidictionary 9.0 Từ điển Anh-Việt, Việt-Anh miễn phí

Multidictionary
 • Đánh giá: 360
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 492.747

Lạc Việt mtd9 EVA Lạc Việt mtd9 EVA 5.0 Từ điển Anh - Việt

Lạc Việt mtd9 EVA
 • Đánh giá: 1.102
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.498.867

Vietkey Vietkey Bộ gõ tiếng Việt gọn nhẹ

Vietkey
 • Đánh giá: 1.541
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.431.517

Phần mềm quản lý bán hàng vật liệu xây dựng Phần mềm quản lý bán hàng vật liệu xây dựng 3.0 Quản lý kho và bán hàng tôn – thép – vật liệu xây dựng

Phần mềm quản lý bán hàng vật liệu xây dựng
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.437

StarDict StarDict 2.4 Tra cứu từ điển miễn phí trên máy tính

StarDict
 • Đánh giá: 765
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 773.727

LotusVina LotusVina 2014 Phần mềm kế toán doanh nghiệp

LotusVina
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.684

DesktopCalendar DesktopCalendar 2.0 Ứng dụng xem lịch thông minh

DesktopCalendar
 • Đánh giá: 136
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 345.832

Fast Accounting Fast Accounting 11 Phần mềm kế toán

Fast Accounting
 • Đánh giá: 54
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 126.240
Có tất cả 518 phần mềm.