Các ứng dụng được phát triển bởi cộng đồng người Việt

UniKey UniKey 4.2 RC4 Bộ gõ tiếng Việt phổ biến nhất

UniKey
 • Đánh giá: 8.193
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 20.784.426

VisualBoyAdvance VisualBoyAdvance 1.8 Trình giả lập GameBoy Advance

VisualBoyAdvance
 • Đánh giá: 242
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 260.576

Control Center Professional Control Center Professional 1.0 Ghi lại thao tác của chuột và bàn phím

Control Center Professional
 • Đánh giá: 19
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 15.600

iZiShop iZiShop Phần mềm quản lý spa chuyên nghiệp

iZiShop
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 78

Multidictionary Multidictionary 9.0 Từ điển Anh-Việt, Việt-Anh miễn phí

Multidictionary
 • Đánh giá: 369
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 498.119

Lạc Việt mtd9 EVA Lạc Việt mtd9 EVA 5.0 Từ điển Anh - Việt

Lạc Việt mtd9 EVA
 • Đánh giá: 1.113
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.519.204

Vietkey Vietkey Bộ gõ tiếng Việt gọn nhẹ

Vietkey
 • Đánh giá: 1.560
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.500.946

Phần mềm quản lý bán hàng vật liệu xây dựng Phần mềm quản lý bán hàng vật liệu xây dựng 3.0 Quản lý kho và bán hàng tôn – thép – vật liệu xây dựng

Phần mềm quản lý bán hàng vật liệu xây dựng
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.516

StarDict StarDict 2.4 Tra cứu từ điển miễn phí trên máy tính

StarDict
 • Đánh giá: 772
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 778.491

LotusVina LotusVina 2014 Phần mềm kế toán doanh nghiệp

LotusVina
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.781
Có tất cả 516 phần mềm.