Chuyên mục tổng hợp các phần mềm, ứng dụng liên quan đến vấn đề bảo mật hệ thống, hệ điều hành, dữ liệu

BestCrypt Volume Encryption BestCrypt Volume Encryption 3.62 Mã hóa dữ liệu trên mọi thiết bị

BestCrypt Volume Encryption
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.778

Comodo Internet Security Comodo Internet Security 8.0 Ứng dụng bảo mật dữ liệu toàn diện

Comodo Internet Security
 • Đánh giá: 143
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 125.555

McAfee SiteAdvisor McAfee SiteAdvisor 3.7 Chặn truy cập website độc hại

McAfee SiteAdvisor
 • Đánh giá: 14
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 11.061

ESET Smart Security ESET Smart Security 8.0 Phần mềm bảo vệ máy tính toàn diện

ESET Smart Security
 • Đánh giá: 101
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 84.690

360 Total Security 360 Total Security 5.2 Giải pháp bảo mật máy tính toàn diện

360 Total Security
 • Đánh giá: 38
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 9.017

RoboForm RoboForm 7.9 Ứng dụng quản lý mật khẩu chuyên nghiệp

RoboForm
 • Đánh giá: 15
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 21.734

Video Padlock Video Padlock 1.20 Phần mềm bảo mật file video

Video Padlock
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 37

Privacy Drive Privacy Drive 2.8 Tiện ích bảo vệ sự riêng tư

Privacy Drive
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 267

CleanMail Server CleanMail Server 5.6 Phần mềm bảo mật email

CleanMail Server
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 05

Spotflux Spotflux 3.1 Truy cập web an toàn

Spotflux
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.940
Có tất cả 1.644 phần mềm.