Windows Phone Device Manager Windows Phone Device Manager 1.10

Windows Phone Device Manager
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 27.670

Firefox Sync Firefox Sync 1.7 Đồng bộ hóa dữ liệu cho trình duyệt Firefox

Firefox Sync
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 17.610

MediaFire Desktop MediaFire Desktop 1.8 Chia sẻ, sao lưu và đồng bộ dữ liệu

MediaFire Desktop
 • Phát hành: MediaFire
 • MediaFire Desktop cho phép bạn truy cập vào các chức năng của dịch vụ lưu trữ file trên đám mây MediaFire từ máy tính. Nó được thiết kế để tạo thuận lợi cho việc tải lên tài khoản trực tuyến các tập tin, thư mục và cung cấp cho bạn các tùy chọn chia sẻ.
 • windows Version: 1.8.12.11026
 • Dung lượng: 63,3 MB
 • Tìm thêm: MediaFire chia sẻ dữ liệu lưu trữ dữ liệu download MediaFire tải MediaFire
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.218

FolderShare 14.0.1383.0530 FolderShare 14.0.1383.0530

FolderShare 14.0.1383.0530
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.365

SyncToy SyncToy 2.1 Đồng bộ và sao lưu dữ liệu

SyncToy
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.167

SyncBack SyncBack

SyncBack
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.701

Allway Sync (32 bit) Allway Sync (32 bit)

Allway Sync (32 bit)
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.788

SugarSync SugarSync 3.0 Chia sẻ và đồng bộ dữ liệu trực tuyến

SugarSync
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.547

DSynchronize DSynchronize 2.30 Công cụ đồng bộ dữ liệu

DSynchronize
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.417

ViceVersa Pro ViceVersa Pro 2.5 build 2513 Đồng bộ và phục hồi dữ liệu

ViceVersa Pro
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.324
Có tất cả 100 phần mềm.