Adobe Photoshop Extended Adobe Photoshop Extended Công cụ Photoshop mở rộng

Adobe Photoshop Extended
 • Đánh giá: 2.251
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.782.218

Adobe Photoshop CS6 Adobe Photoshop CS6 Phần mềm chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp

Adobe Photoshop CS6
 • Đánh giá: 2.124
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.027.341

Adobe Photoshop Express Adobe Photoshop Express Chỉnh sửa ảnh trực tuyến miễn phí

Adobe Photoshop Express
 • Đánh giá: 690
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 741.578

Adobe Photoshop CS2 Adobe Photoshop CS2 9.0 Ứng dụng chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp miễn phí

Adobe Photoshop CS2
 • Đánh giá: 591
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 386.602

Adobe Photoshop CC Adobe Photoshop CC 2016 Công cụ chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp

Adobe Photoshop CC
 • Đánh giá: 209
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 248.773

Adobe Photoshop Album Starter Adobe Photoshop Album Starter 3.2 Quản lý và hiệu chỉnh ảnh

Adobe Photoshop Album Starter
 • Đánh giá: 229
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 173.004

Adobe Photoshop CS5 for Mac Adobe Photoshop CS5 for Mac

Adobe Photoshop CS5 for Mac
 • Đánh giá: 185
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 167.447

Adobe Photoshop Elements Adobe Photoshop Elements 12 Biên tập ảnh và video chuyên nghiệp

Adobe Photoshop Elements
 • Đánh giá: 106
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 117.562

Adobe Photoshop Lightroom Adobe Photoshop Lightroom 5.7 Ứng dụng xử lý ảnh RAW mạnh mẽ

Adobe Photoshop Lightroom
 • Đánh giá: 71
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 63.291

MakeUp Pilot MakeUp Pilot Hướng dẫn trang điểm

MakeUp Pilot
 • Đánh giá: 87
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 61.505
Có tất cả 44 phần mềm.