Adobe Photoshop Extended Adobe Photoshop Extended Công cụ Photoshop mở rộng

Adobe Photoshop Extended
 • Đánh giá: 2.266
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.792.545

Adobe Photoshop CS6 Adobe Photoshop CS6 Phần mềm chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp

Adobe Photoshop CS6
 • Đánh giá: 2.165
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.125.739

Adobe Photoshop Express Adobe Photoshop Express Chỉnh sửa ảnh trực tuyến miễn phí

Adobe Photoshop Express
 • Đánh giá: 690
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 742.815

Adobe Photoshop CS2 Adobe Photoshop CS2 9.0 Ứng dụng chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp miễn phí

Adobe Photoshop CS2
 • Đánh giá: 595
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 399.278

Adobe Photoshop CC Adobe Photoshop CC 2016 Công cụ chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp

Adobe Photoshop CC
 • Đánh giá: 216
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 253.018

Adobe Photoshop Album Starter Adobe Photoshop Album Starter 3.2 Quản lý và hiệu chỉnh ảnh

Adobe Photoshop Album Starter
 • Đánh giá: 230
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 174.449

Adobe Photoshop CS5 for Mac Adobe Photoshop CS5 for Mac

Adobe Photoshop CS5 for Mac
 • Đánh giá: 186
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 169.738

Adobe Photoshop Elements Adobe Photoshop Elements 14 Quản lý và chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp

Adobe Photoshop Elements
 • Đánh giá: 106
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 118.034

Adobe Photoshop Lightroom Adobe Photoshop Lightroom 5.7 Ứng dụng xử lý ảnh RAW mạnh mẽ

Adobe Photoshop Lightroom
 • Đánh giá: 71
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 65.356

MakeUp Pilot MakeUp Pilot Hướng dẫn trang điểm

MakeUp Pilot
 • Đánh giá: 87
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 61.627
Có tất cả 45 phần mềm.