MWSnap MWSnap 3.00 Công cụ chụp màn hình

MWSnap
 • Đánh giá: 42
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 59.546

Ashampoo Snap Ashampoo Snap 9.0 Chụp ảnh màn hình nhanh chóng

Ashampoo Snap
 • Đánh giá: 31
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 42.538

CaptureXT CaptureXT 3.0 Phần mềm chụp ảnh màn hình

CaptureXT
 • Đánh giá: 19
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 41.596

Screenshot Captor Screenshot Captor 4.16 Công cụ chụp ảnh màn hình mạnh mẽ

Screenshot Captor
 • Đánh giá: 20
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 28.243

ScreenScan ScreenScan Phần mềm chụp ảnh màn hình

ScreenScan
 • Đánh giá: 20
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 24.156

CaptureWizPro CaptureWizPro 3.B0 Ứng dụng chụp ảnh màn hình

CaptureWizPro
 • Đánh giá: 12
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 21.005

Easy Screen Capture 2.0.4 Easy Screen Capture 2.0.4

Easy Screen Capture 2.0.4
 • Phát hành: Longfine
 • Easy Screen Capture là phần mềm giúp bạn chụp toàn bộ hoặc một phần màn hình và cửa sổ hiện hành với chất lượng rất cao. Nó cũng cho phép bạn hiệu chỉnh ảnh và lưu dưới nhiều định dạng khác nhau - BMP, PNG, GIF, JPG...
 • windows
 • Dung lượng: 1,4 MB
 • Tìm thêm: hiệu chỉnh ảnh Chụp màn hình BMP PNG GIF JPG Longfine
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 17.814

EasyCapture EasyCapture 1.2 Tiện ích chụp màn hình miễn phí

EasyCapture
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 14.869

HoverSnap HoverSnap Tiện ích chụp ảnh màm hình

HoverSnap
 • Phát hành: HoverDesk
 • HoverSnap là một tiện ích chụp ảnh màn hình tí hon miễn phí. Có 3 chức năng capture là Full screen (chụp toàn màn hình), Active window (chụp cửa sổ đang hoạt động) và Custom Area
 • windows
 • Dung lượng: 328 KB
 • Tìm thêm: HoverSnap 0.8 chụp ảnh màn hình
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 13.903

Screenshot Free for Android Screenshot Free for Android 1.4 Chụp ảnh màn hình cho Android

 • Đánh giá: 62
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 13.421
Có tất cả 100 phần mềm.