MWSnap MWSnap 3.00 Công cụ chụp màn hình

MWSnap
 • Đánh giá: 42
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 59.004

Ashampoo Snap Ashampoo Snap 9.0 Chụp ảnh màn hình nhanh chóng

Ashampoo Snap
 • Đánh giá: 31
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 42.366

CaptureXT CaptureXT 3.0 Phần mềm chụp ảnh màn hình

CaptureXT
 • Đánh giá: 19
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 41.535

Screenshot Captor Screenshot Captor 4.16 Công cụ chụp ảnh màn hình mạnh mẽ

Screenshot Captor
 • Đánh giá: 20
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 27.987

ScreenScan ScreenScan Phần mềm chụp ảnh màn hình

ScreenScan
 • Đánh giá: 20
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 23.948

CaptureWizPro CaptureWizPro 3.B0 Ứng dụng chụp ảnh màn hình

CaptureWizPro
 • Đánh giá: 12
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 20.997

Easy Screen Capture 2.0.4 Easy Screen Capture 2.0.4

Easy Screen Capture 2.0.4
 • Phát hành: Longfine
 • Easy Screen Capture là phần mềm giúp bạn chụp toàn bộ hoặc một phần màn hình và cửa sổ hiện hành với chất lượng rất cao. Nó cũng cho phép bạn hiệu chỉnh ảnh và lưu dưới nhiều định dạng khác nhau - BMP, PNG, GIF, JPG...
 • windows
 • Dung lượng: 1,4 MB
 • Tìm thêm: hiệu chỉnh ảnh Chụp màn hình BMP PNG GIF JPG Longfine
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 17.796

EasyCapture EasyCapture 1.2 Tiện ích chụp màn hình miễn phí

EasyCapture
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 14.863

HoverSnap HoverSnap Tiện ích chụp ảnh màm hình

HoverSnap
 • Phát hành: HoverDesk
 • HoverSnap là một tiện ích chụp ảnh màn hình tí hon miễn phí. Có 3 chức năng capture là Full screen (chụp toàn màn hình), Active window (chụp cửa sổ đang hoạt động) và Custom Area
 • windows
 • Dung lượng: 328 KB
 • Tìm thêm: HoverSnap 0.8 chụp ảnh màn hình
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 13.901

Power Screen Capture Power Screen Capture 7.1 Chụp ảnh màn hình chất lượng cao

Power Screen Capture
 • Đánh giá: 15
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 13.327
Có tất cả 100 phần mềm.