CaptureXT CaptureXT 3.0 Phần mềm chụp ảnh màn hình

CaptureXT
 • Đánh giá: 12
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 34.801

MWSnap MWSnap 3.74 Công cụ chụp màn hình

MWSnap
 • Đánh giá: 13
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 30.698

CaptureWizPro 3.B0 CaptureWizPro 3.B0

CaptureWizPro 3.B0
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 18.413

FastStone Capture FastStone Capture 7.6 TIện ích chụp và chỉnh sửa ảnh màn hình Desktop

FastStone Capture
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 17.843

Ashampoo Snap Ashampoo Snap 7.0 Chụp ảnh màn hình nhanh chóng

Ashampoo Snap
 • Đánh giá: 16
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 16.867

Easy Screen Capture 2.0.4 Easy Screen Capture 2.0.4

Easy Screen Capture 2.0.4
 • Phát hành: Longfine
 • Easy Screen Capture là phần mềm giúp bạn chụp toàn bộ hoặc một phần màn hình và cửa sổ hiện hành với chất lượng rất cao. Nó cũng cho phép bạn hiệu chỉnh ảnh và lưu dưới nhiều định dạng khác nhau - BMP, PNG, GIF, JPG...
 • Windows
 • Dung lượng: 1,4 MB
 • Tìm thêm: hiệu chỉnh ảnh Chụp màn hình BMP PNG GIF JPG Longfine
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 16.782

Screenshot Captor Screenshot Captor 4.5 Công cụ chụp ảnh màn hình mạnh mẽ

Screenshot Captor
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 15.759

ScreenScan ScreenScan Phần mềm chụp ảnh màn hình

ScreenScan
 • Đánh giá: 15
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 14.509

HoverSnap HoverSnap Tiện ích chụp ảnh màm hình

HoverSnap
 • Phát hành: HoverDesk
 • HoverSnap là một tiện ích chụp ảnh màn hình tí hon miễn phí. Có 3 chức năng capture là Full screen (chụp toàn màn hình), Active window (chụp cửa sổ đang hoạt động) và Custom Area
 • Windows
 • Dung lượng: 328 KB
 • Tìm thêm: HoverSnap 0.8 chụp ảnh màn hình
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 13.529

CaptureScreen CaptureScreen

CaptureScreen
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 10.869
Có tất cả 100 phần mềm.
Thêm kết quả bằng công cụ tìm kiếm Google