Google Chrome Google Chrome 48.0 Duyệt web nhanh hơn, hạn chế chạy Flash

Google Chrome
 • Đánh giá: 5.213
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.607.339

Google Chrome 13 Google Chrome 13 Trình duyệt của Google

Google Chrome 13
 • Đánh giá: 102
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 195.937

Google Chrome 12 Google Chrome 12 Trình duyệt của Google

Google Chrome 12
 • Đánh giá: 31
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 140.652

ChromePlus ChromePlus 1.6 Trình duyệt Chrome mở rộng

ChromePlus
 • Đánh giá: 175
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 109.899

TV Chrome TV Chrome 1.0 Xem TV trên trình duyệt Chrome

TV Chrome
 • Đánh giá: 43
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 81.421

Instagram for Chrome Instagram for Chrome 5.7 Instagram trên trình duyệt Chrome

Instagram for Chrome
 • Đánh giá: 94
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 72.555

Google Chrome 22 Google Chrome 22 22.0 Trình duyệt web siêu tốc

Google Chrome 22
 • Đánh giá: 188
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 59.635

Google Chrome 8 Google Chrome 8 Trình duyệt của Google

Google Chrome 8
 • Đánh giá: 40
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 35.996

Google Chrome cho Mac Google Chrome cho Mac 46.0 Trình duyệt web siêu tốc dành cho Mac

Google Chrome cho Mac
 • Đánh giá: 49
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 35.354

Google Chrome 28 Google Chrome 28 Thông báo đa dạng hơn

Google Chrome 28
 • Đánh giá: 79
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 29.321
Có tất cả 100 phần mềm.