Google Translate NDT for Mobile Google Translate NDT for Mobile Công cụ dịch tự động cho di động

Google Translate NDT for Mobile
 • Đánh giá: 591
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 288.874

Google Translate Google Translate Google dịch - dịch thuật miễn phí trực tuyến

Google Translate
 • Đánh giá: 1.505
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 157.734

Google Translate cho Android Google Translate cho Android Công cụ dịch miễn phí trên Android

Google Translate cho Android
 • Đánh giá: 450
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 67.846

Google Translate Desktop Google Translate Desktop 2.1 Công cụ dịch tự động miễn phí

Google Translate Desktop
 • Đánh giá: 80
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 28.696

Dictionary .NET Dictionary .NET

Dictionary .NET
 • Đánh giá: 27
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 19.949

Google Translate cho iOS Google Translate cho iOS 4.4 Google Dịch - dịch tài liệu miễn phí trên iPhone/iPad

Google Translate cho iOS
 • Đánh giá: 122
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 19.214

Transmiti Transmiti 1.73 Phần mềm dịch văn bản

Transmiti
 • Đánh giá: 16
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.103

Google Translate Client Google Translate Client

Google Translate Client
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.248

Bubble Translate for Linux Bubble Translate for Linux

Bubble Translate for Linux
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 912
Có tất cả 13 phần mềm.