Google Translate NDT for Mobile Google Translate NDT for Mobile Công cụ dịch tự động cho di động

Google Translate NDT for Mobile
 • Đánh giá: 409
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 254.678

Google Translate Google Translate Google dịch - dịch thuật miễn phí trực tuyến

Google Translate
 • Đánh giá: 1.145
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 137.016

Google Translate cho Android Google Translate cho Android Công cụ dịch miễn phí trên Android

Google Translate cho Android
 • Đánh giá: 288
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 50.109

Google Translate Desktop Google Translate Desktop

Google Translate Desktop
 • Đánh giá: 42
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 22.207

Dictionary .NET Dictionary .NET

Dictionary .NET
 • Đánh giá: 25
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 19.602

Google Translate cho iOS Google Translate cho iOS 4.0 Google Dịch - dịch tài liệu miễn phí trên iPhone/iPad

Google Translate cho iOS
 • Đánh giá: 109
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 13.851

Transmiti Transmiti 1.73 Phần mềm dịch văn bản

Transmiti
 • Đánh giá: 15
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.492

Google Translate Client Google Translate Client

Google Translate Client
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.133

Bubble Translate for Linux Bubble Translate for Linux

Bubble Translate for Linux
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 900
Có tất cả 11 phần mềm.