Google Translate NDT for Mobile Google Translate NDT for Mobile Công cụ dịch tự động cho di động

Google Translate NDT for Mobile
 • Đánh giá: 491
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 272.114

Google Translate Google Translate Google dịch - dịch thuật miễn phí trực tuyến

Google Translate
 • Đánh giá: 1.297
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 146.163

Google Translate cho Android Google Translate cho Android Công cụ dịch miễn phí trên Android

Google Translate cho Android
 • Đánh giá: 340
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 57.030

Google Translate Desktop Google Translate Desktop

Google Translate Desktop
 • Đánh giá: 43
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 24.455

Dictionary .NET Dictionary .NET

Dictionary .NET
 • Đánh giá: 25
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 19.767

Google Translate cho iOS Google Translate cho iOS 4.4 Google Dịch - dịch tài liệu miễn phí trên iPhone/iPad

Google Translate cho iOS
 • Đánh giá: 118
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 15.993

Transmiti Transmiti 1.73 Phần mềm dịch văn bản

Transmiti
 • Đánh giá: 15
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.793

Google Translate Client Google Translate Client

Google Translate Client
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.184

Bubble Translate for Linux Bubble Translate for Linux

Bubble Translate for Linux
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 902
Có tất cả 12 phần mềm.