Google Chrome Google Chrome 52.0 Duyệt web nhanh hơn, hạn chế chạy Flash

Google Chrome
 • Đánh giá: 5.466
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.177.853

Microsoft Windows Installer Microsoft Windows Installer 4.5 Cài đặt ứng dụng và cấu hình dịch vụ cho Windows

Microsoft Windows Installer
 • Đánh giá: 18
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 69.245

Torch Browser Torch Browser 45.0 Trình duyệt web đa tiện ích

Torch Browser
 • Đánh giá: 59
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 60.993

MySQL for Windows MySQL for Windows 5.7 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

MySQL for Windows
 • Đánh giá: 19
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 60.655

Universal USB Installer Universal USB Installer 1.9 Cài linux bằng USB

Universal USB Installer
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 47.255

Google Chrome 28 Google Chrome 28 Thông báo đa dạng hơn

Google Chrome 28
 • Đánh giá: 85
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 30.991

Google Chrome Portable Google Chrome Portable 51.0 Chạy Chrome không cần cài đặt

Google Chrome Portable
 • Đánh giá: 47
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 26.878

Facebook Video Call Plugin Installer Facebook Video Call Plugin Installer Hỗ trợ chat video Facebook

Facebook Video Call Plugin Installer
 • Đánh giá: 31
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 16.924

PdaNet for Windows Mobile (32-bit Desktop Installer) PdaNet for Windows Mobile (32-bit Desktop Installer) 2.0 Biến điện thoại thành Modem

PdaNet for Windows Mobile (32-bit Desktop Installer)
 • Đánh giá: 15
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 15.593

Font Installer For Android Font Installer For Android 2.1 Cài đặt Font chữ

Font Installer For Android
 • Đánh giá: 76
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 14.435
Có tất cả 42 phần mềm.