Google Chrome Google Chrome 50.0 Duyệt web nhanh hơn, hạn chế chạy Flash

Google Chrome
 • Đánh giá: 5.292
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.872.806

Microsoft Windows Installer Microsoft Windows Installer 4.5 Cài đặt ứng dụng và cấu hình dịch vụ cho Windows

Microsoft Windows Installer
 • Đánh giá: 16
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 68.107

Torch Browser Torch Browser 45.0 Trình duyệt web đa tiện ích

Torch Browser
 • Đánh giá: 57
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 59.395

Universal USB Installer Universal USB Installer 1.9 Cài linux bằng USB

Universal USB Installer
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 45.831

Google Chrome 28 Google Chrome 28 Thông báo đa dạng hơn

Google Chrome 28
 • Đánh giá: 84
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 30.192

Google Chrome Portable Google Chrome Portable 43.0 Chạy Chrome không cần cài đặt

Google Chrome Portable
 • Đánh giá: 46
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 25.685

PdaNet for Windows Mobile (32-bit Desktop Installer) PdaNet for Windows Mobile (32-bit Desktop Installer) 2.0 Biến điện thoại thành Modem

PdaNet for Windows Mobile (32-bit Desktop Installer)
 • Đánh giá: 15
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 15.541

Font Installer For Android Font Installer For Android 2.1 Cài đặt Font chữ

Font Installer For Android
 • Đánh giá: 76
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 14.150

Facebook Video Call Plugin Installer Facebook Video Call Plugin Installer Hỗ trợ chat video Facebook

Facebook Video Call Plugin Installer
 • Đánh giá: 22
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 12.610

Windows Theme Installer 1.0 Windows Theme Installer 1.0

Windows Theme Installer 1.0
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 11.298
Có tất cả 41 phần mềm.