Google Chrome Google Chrome 48.0 Duyệt web nhanh hơn, hạn chế chạy Flash

Google Chrome
 • Đánh giá: 5.193
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.594.077

Microsoft Windows Installer Microsoft Windows Installer 4.5 Cài đặt ứng dụng và cấu hình dịch vụ cho Windows

Microsoft Windows Installer
 • Đánh giá: 16
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 66.881

Torch Browser Torch Browser 45.0 Trình duyệt web đa tiện ích

Torch Browser
 • Đánh giá: 57
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 57.541

Universal USB Installer Universal USB Installer 1.9 Cài linux bằng USB

Universal USB Installer
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 43.835

Google Chrome 28 Google Chrome 28 Thông báo đa dạng hơn

Google Chrome 28
 • Đánh giá: 79
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 29.276

Google Chrome Portable Google Chrome Portable 43.0 Chạy Chrome không cần cài đặt

Google Chrome Portable
 • Đánh giá: 40
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 24.813

PdaNet for Windows Mobile (32-bit Desktop Installer) PdaNet for Windows Mobile (32-bit Desktop Installer) 2.0 Biến điện thoại thành Modem

PdaNet for Windows Mobile (32-bit Desktop Installer)
 • Đánh giá: 14
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 15.427

Font Installer For Android Font Installer For Android 2.1 Cài đặt Font chữ

Font Installer For Android
 • Đánh giá: 75
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 13.805

Windows Theme Installer 1.0 Windows Theme Installer 1.0

Windows Theme Installer 1.0
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 11.275
Có tất cả 42 phần mềm.