Adobe Photoshop Extended Adobe Photoshop Extended Công cụ Photoshop mở rộng

Adobe Photoshop Extended
 • Đánh giá: 2.266
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.792.230

Adobe Photoshop CS6 Adobe Photoshop CS6 Phần mềm chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp

Adobe Photoshop CS6
 • Đánh giá: 2.164
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.121.923

Adobe Photoshop Express Adobe Photoshop Express Chỉnh sửa ảnh trực tuyến miễn phí

Adobe Photoshop Express
 • Đánh giá: 690
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 742.768

Paint.NET Paint.NET 4.0 Phần mềm chỉnh sửa ảnh

Paint.NET
 • Đánh giá: 783
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 628.673

Adobe Photoshop CS2 Adobe Photoshop CS2 9.0 Ứng dụng chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp miễn phí

Adobe Photoshop CS2
 • Đánh giá: 595
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 398.837

Adobe Photoshop CC Adobe Photoshop CC 2016 Công cụ chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp

Adobe Photoshop CC
 • Đánh giá: 211
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 252.804

Giáo trình Photoshop CS 8.0 Giáo trình Photoshop CS 8.0 Tự học Photoshop CS 8

Giáo trình Photoshop CS 8.0
 • Đánh giá: 184
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 249.998

Adobe Photoshop Album Starter Adobe Photoshop Album Starter 3.2 Quản lý và hiệu chỉnh ảnh

Adobe Photoshop Album Starter
 • Đánh giá: 230
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 174.410

Adobe Photoshop CS5 for Mac Adobe Photoshop CS5 for Mac

Adobe Photoshop CS5 for Mac
 • Đánh giá: 186
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 169.631

Adobe Photoshop Elements Adobe Photoshop Elements 14 Quản lý và chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp

Adobe Photoshop Elements
 • Đánh giá: 106
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 118.021
Có tất cả 100 phần mềm.