Adobe Photoshop Extended Adobe Photoshop Extended Công cụ Photoshop mở rộng

Adobe Photoshop Extended
 • Đánh giá: 2.292
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.804.530

Adobe Photoshop CS6 Adobe Photoshop CS6 Phần mềm chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp

Adobe Photoshop CS6
 • Đánh giá: 2.205
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.251.894

Adobe Photoshop Express Adobe Photoshop Express Chỉnh sửa ảnh trực tuyến miễn phí

Adobe Photoshop Express
 • Đánh giá: 692
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 744.221

Paint.NET Paint.NET 4.0 Phần mềm chỉnh sửa ảnh

Paint.NET
 • Đánh giá: 812
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 650.555

Photoshop CS2 Photoshop CS2 9.0 Ứng dụng chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp miễn phí

Photoshop CS2
 • Đánh giá: 612
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 415.722

Adobe Photoshop CC Adobe Photoshop CC 2016 Công cụ chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp

Adobe Photoshop CC
 • Đánh giá: 223
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 259.191

Giáo trình Photoshop CS 8.0 Giáo trình Photoshop CS 8.0 Tự học Photoshop CS 8

Giáo trình Photoshop CS 8.0
 • Đánh giá: 184
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 250.001

Adobe Photoshop Album Starter Adobe Photoshop Album Starter 3.2 Quản lý và hiệu chỉnh ảnh

Adobe Photoshop Album Starter
 • Đánh giá: 234
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 176.160

Adobe Photoshop CS5 for Mac Adobe Photoshop CS5 for Mac Phần mềm chỉnh sửa ảnh cho Mac

Adobe Photoshop CS5 for Mac
 • Đánh giá: 187
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 172.833

Adobe Photoshop Elements Adobe Photoshop Elements 14 Quản lý và chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp

Adobe Photoshop Elements
 • Đánh giá: 108
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 118.483
Có tất cả 100 phần mềm.