Adobe Photoshop Extended Adobe Photoshop Extended Công cụ Photoshop mở rộng

Adobe Photoshop Extended
 • Đánh giá: 2.316
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.825.090

Adobe Photoshop CS6 Adobe Photoshop CS6 Phần mềm chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp

Adobe Photoshop CS6
 • Đánh giá: 2.281
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.506.070

Adobe Photoshop Express Adobe Photoshop Express Chỉnh sửa ảnh trực tuyến miễn phí

Adobe Photoshop Express
 • Đánh giá: 694
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 746.847

Paint.NET Paint.NET 4.0 Phần mềm chỉnh sửa ảnh

Paint.NET
 • Đánh giá: 839
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 681.835

Photoshop CS2 Photoshop CS2 9.0 Ứng dụng chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp miễn phí

Photoshop CS2
 • Đánh giá: 630
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 444.542

Adobe Photoshop CC Adobe Photoshop CC 2016 Công cụ chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp

Adobe Photoshop CC
 • Đánh giá: 242
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 270.873

Giáo trình Photoshop CS 8.0 Giáo trình Photoshop CS 8.0 Tự học Photoshop CS 8

Giáo trình Photoshop CS 8.0
 • Đánh giá: 184
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 250.003

Adobe Photoshop Album Starter Adobe Photoshop Album Starter 3.2 Quản lý và hiệu chỉnh ảnh

Adobe Photoshop Album Starter
 • Đánh giá: 238
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 178.843

Adobe Photoshop CS5 for Mac Adobe Photoshop CS5 for Mac Phần mềm chỉnh sửa ảnh cho Mac

Adobe Photoshop CS5 for Mac
 • Đánh giá: 191
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 177.831

Adobe Photoshop Elements Adobe Photoshop Elements 14 Quản lý và chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp

Adobe Photoshop Elements
 • Đánh giá: 108
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 119.067
Có tất cả 100 phần mềm.