Adobe Photoshop Extended Adobe Photoshop Extended Công cụ Photoshop mở rộng

Adobe Photoshop Extended
 • Đánh giá: 2.312
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.819.750

Adobe Photoshop CS6 Adobe Photoshop CS6 Phần mềm chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp

Adobe Photoshop CS6
 • Đánh giá: 2.259
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.427.524

Adobe Photoshop Express Adobe Photoshop Express Chỉnh sửa ảnh trực tuyến miễn phí

Adobe Photoshop Express
 • Đánh giá: 694
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 746.078

Paint.NET Paint.NET 4.0 Phần mềm chỉnh sửa ảnh

Paint.NET
 • Đánh giá: 835
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 674.204

Photoshop CS2 Photoshop CS2 9.0 Ứng dụng chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp miễn phí

Photoshop CS2
 • Đánh giá: 627
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 437.690

Adobe Photoshop CC Adobe Photoshop CC 2016 Công cụ chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp

Adobe Photoshop CC
 • Đánh giá: 240
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 267.966

Giáo trình Photoshop CS 8.0 Giáo trình Photoshop CS 8.0 Tự học Photoshop CS 8

Giáo trình Photoshop CS 8.0
 • Đánh giá: 184
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 250.003

Adobe Photoshop Album Starter Adobe Photoshop Album Starter 3.2 Quản lý và hiệu chỉnh ảnh

Adobe Photoshop Album Starter
 • Đánh giá: 236
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 178.159

Adobe Photoshop CS5 for Mac Adobe Photoshop CS5 for Mac Phần mềm chỉnh sửa ảnh cho Mac

Adobe Photoshop CS5 for Mac
 • Đánh giá: 189
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 176.532

Adobe Photoshop Elements Adobe Photoshop Elements 14 Quản lý và chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp

Adobe Photoshop Elements
 • Đánh giá: 108
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 118.943
Có tất cả 100 phần mềm.