Adobe Photoshop Extended Adobe Photoshop Extended Công cụ Photoshop mở rộng

Adobe Photoshop Extended
 • Đánh giá: 2.327
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.834.995

Adobe Photoshop CS6 Adobe Photoshop CS6 Phần mềm chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp

Adobe Photoshop CS6
 • Đánh giá: 2.319
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.618.172

Adobe Photoshop Express Adobe Photoshop Express Chỉnh sửa ảnh trực tuyến miễn phí

Adobe Photoshop Express
 • Đánh giá: 694
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 748.201

Photoshop CS2 Photoshop CS2 9.0 Ứng dụng chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp miễn phí

Photoshop CS2
 • Đánh giá: 633
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 455.688

Adobe Photoshop CC Adobe Photoshop CC 2016 Công cụ chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp

Adobe Photoshop CC
 • Đánh giá: 244
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 275.130

Giáo trình Photoshop CS 8.0 Giáo trình Photoshop CS 8.0 Tự học Photoshop CS 8

Giáo trình Photoshop CS 8.0
 • Đánh giá: 184
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 250.004

Adobe Photoshop Album Starter Adobe Photoshop Album Starter 3.2 Quản lý và hiệu chỉnh ảnh

Adobe Photoshop Album Starter
 • Đánh giá: 239
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 180.144

Adobe Photoshop CS5 for Mac Adobe Photoshop CS5 for Mac Phần mềm chỉnh sửa ảnh cho Mac

Adobe Photoshop CS5 for Mac
 • Đánh giá: 192
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 179.674

Adobe Photoshop Elements Adobe Photoshop Elements 14 Quản lý và chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp

Adobe Photoshop Elements
 • Đánh giá: 108
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 119.283

Adobe Photoshop Lightroom Adobe Photoshop Lightroom 5.7 Ứng dụng xử lý ảnh RAW mạnh mẽ

Adobe Photoshop Lightroom
 • Đánh giá: 82
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 77.118
Có tất cả 100 phần mềm.